Login Administrator

Login Administrator

 

Login Guru Kelas/Biasa

Login Guru Kelas/Biasa

 

Login Urusetia Disiplin

Login Urusetia Disiplin

 

Semakan Sahsiah Pelajar

Semakan Sahsiah Pelajar

  • Berita Disiplin

  Paparan ini akan memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu disiplin dalam pendidikan.

  Masih dalam penambahbaikan. Setiap isu yang dipaparkan akan merangkumi semua aspek disiplin dan pembangunan sahsiah pelajar.

  Lihat Seterusnya »

 • Laporan i-Sahsiah

  Makluman kepada guru-guru kelas sila klik link berikut untuk melaporkan sebarang permasalahan

  tentang pengurusan i-Sahsiah kelas anda.Diharap guru-guru kelas dapat memberikan kerjasma untuk melancarkan perjalanan sistem iSahsiah.Sila Klik >Lihat Seterusnya

  Lihat Seterusnya »


Matlamat i-Sahsiah SMK Lutong

Sistem ini dibangunkan dengan tujuan untuk mengumpul dan menganalisa data-data berkaitan disiplin pelajar.

Sistem ini dibangunkan pada pertengahan tahun 2011 atas usaha dan inisiatif sendiri En. Mohd Fisha Hafiz b. Abidin,salah seorang guru di SMK Lutong.Dimana ia berfungsi sebagai sistem kawalan tingkahlaku disiplin pelajar melalui pemberian merit dan demerit..

Sistem ini amat efektif sekali dimana pemberian merit/demerit dapat dilakukan secara atas talian tanpa perlu melalui rekod secara bertulis. Kaedah yang digunapakai sebelum ini adalah secara manual, dan ilham pembangunan sistem berdasarkan sistem lama tersebut.

Semoga sistem ini mendapat manfaat bagi semua pihak yang terlibat secara lansung atau tidak lansung dalam memastikan sahsiah pelajar sentiasa pada tahap optimum.

Tatacara Panduan i-Sahsiah SMK Lutong

 • Menu Guru Kelas

  Sistem i-Sahsiah telah melalui penambahbaikan. Oleh itu,guru-guru perlu login di ruangan atas laman ini di bahagian 'Sila Login >> Login Guru'.

 • Menu Guru Biasa

  Sistem i-Sahsiah telah melalui penambahbaikan. Oleh itu,guru-guru perlu login di ruangan atas laman ini di bahagian 'Akses i-Sahsiah >> Login Guru'.

 • Masukan Mata Pukal

  Guru-guru boleh melakukan pemberian merit/demerit secara pukal kepada pelajar melalui sistem ini. Guru-guru tidak perlu lagi untuk memasukkan mata secara individu lagi.

 • Pembetulan Mata Kumulatif Tahun Semasa

  Perhatian untuk guru-guru kelas yang mengalami masalah tentang rekod 'Baki Mata Tahun Sebelum' pelajar,guru kelas boleh mengemaskini rekod pelajar tersebut melalui menu 'Masukan Mata Terkini'

 • Pemberian Merit/Demerit

  Pemberi Mata (Guru Biasa/Disiplin/Kelas) boleh memasukkan data merit/demerit melalui menu 'Masukan Mata Pelajar'. Jumlah Mata telah ditetapkan secara automatik.